ANUNŢ cu rezultatul selecției dosarelor privind concursul de acordare a gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru personalul cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării din cadrul Centrului de Scafandri

ANUNŢ
cu rezultatul selecției dosarelor privind concursul de acordare a gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru personalul cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării din cadrul Centrului de Scafandri

Nr.
crt. Numele și prenumele candidaţilor Rezultatul selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii

  1. A-N 322/ 22.01.2024 ADMIS –
  2. A-N 321/ 22.01.2024 ADMIS –
  3. A-N 319/ 22.01.2024 ADMIS –
  4. A-N 320/ 22.01.2024 ADMIS –
  5. A-N 318/ 22.01.2024 ADMIS –

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație în data de 25.01.2024, până la ora 15.00.
Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor M.m.II VĂLEANU Georgian.
Candidații admiși în urma selecției dosarelor vor susține proba scrisă în data de 26.01.2024, ora 11.00.