Comandantul Centrului 39 Scafandri

Comandor ing.
Fănel RADULESCU
(2021 -)

S-a născut la data de 04 iunie 1969 în localitatea Constanța, jud. Constanța. A absolvit Liceul Militar de Marină „Alexandru Ioan Cuza”, iar în perioada 1989–1994 a urmat cursurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” – specialitatea militară „Inginer de Echipamente de Navigație și Hidrografie”.

După absolvire, a fost repartizat în funcția de Comandant Unitate de Luptă Navigație la Nava Purtătoare de Rachete 189. În anul 1997 a fost promovat Ofițer 3 în Biroul Pregătire pentru Luptă, în statul major al aceleiași unități. În 1998, după finalizarea cursului de comandă a navei purtătoare de rachete și artilerie, a fost numit Comandant Secund la Vedeta Purtătoare de Rachete 196. Între 1999-2003 și-a desfășurat activitatea în cadrul Statului Major al Forțelor Navale, atât în garnizoana Constanța, cât și București. În această perioadă a încadrat succesiv funcțiile de Ofițer 2 în biroul personal pentru ofițeri din mari unități și unități subordonate – secția personal, serviciul resurse umane; Ofițer 2 în biroul personal pentru maiștri militari și subofițeri din mari unități și unități subordonate, în cadrul aceluiași serviciu; Ofițer 3 în compartimentul cursuri și misiuni (și Manager al Centrelor de Limbi Străine din subordinea Statul Major al Forțelor Navale). În 2004 și-a desfășurat activitatea în cadrul Comandamentului Operațional Naval, unde a încadrat succesiv funcțiile de Ofițer 2 în biroul analiză și evidență personal respectiv, Ofițer 3 în biroul state, completare și planificare activitate de personal, la N1-personal. Ulterior, a fost selecționat și promovat să încadreze funcția de Șef al Operațiilor (și șef al Centrului Integrat de Conducere a Luptei, Comunicații, Război Electronic și Navigație), în primul echipaj al fregatei F222 „Regina Maria”- (2004-2008). În perioada 2008-2010 a urmat, în calitate de Ofițer Masterand, studiile universitare de „Master de Conducere în domeniul Științe Militare și Informații”, program de studii „Conducere Interarme Forțe Navale”, la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, București. După absolvire a fost repartizat Șef Birou Verificare Capacitate Acțională Forțe Navale, la Componenta Operațională Navală (2010-2014). Din anul 2014 a îndeplinit succesiv funcțiile de Locțiitor șef Oficiu, Șef Oficiu, respectiv Șef de Stat Major la Brigada Radioelectronică și Observare „Callatis”, iar între 2017 și 2021 a îndeplit atribuțiile funcției de Locțiitor al Comandantului. Începând cu 1 august 2021 a fost împuternicit Comandant al Centrului de Scafandri.

Pe parcursul evoluției în carieră a urmat și promovat cursurile de carieră, în țară și străinătate: „Comanda Navei Purtătoare de Rachete și Artilerie” (1999), „al XXV – lea curs pentru ofițeri de stat major” și cursul de perfecționare în Relații Internaționale și Calitate Totală – „Indotrinamento alle Reltioni Esterne e alla Qualita Totale”, la Institutul de Război Naval – Veneția /Italia (2000); „Brigadă Trupe de Uscat” (2002); ”Atestare Ofițer de Punte Maritim III, Nave cu tonaj brut 500 TDW și mai mare” la Centrul de Pregătire al Lucrătorilor din Marina Comercială, fiind admis și certificat de Autoritatea Navală Rămână (2002), „Curs pentru Principalii Ofițeri cu Lupta Navală” – Marea Britanie (2004-2005); curs postuniversitar de specializare în funcția de ”Manager Sisteme de Mediu” atestat de Institutul Român de Mediu și Autoritatea Europeană de Mediu (2006), studii universitare de Master în domeniul „Management, Marketing, în Transporturi, Porturi, Zone Libere și Burse” la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” (2009 – 2010), cursul postuniversitar de conducere în domeniul ”Managementul Resurselor pentru Apărare, pentru Personal de Conducere” (2012), respectiv cursul postuniversitar de dezvoltare profesională continuă pentru personal de conducere „Conducere Strategică în Domeniul Informațiilor pentru Apărare” (2017), Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”. A mai absolvit cursurile de specializare și dezvoltare aptitudinală: „Global Maritime Distress Safety Sistem” (1999); „Operații în Sprijinul Păcii” (2003); ”Executive Seminar on Recruiting, Retaining and Developing a Professional Military” – US Defense Institute of International Legal Studies (2004); „Introducere în NATO” (2009); „Securitate Euroatlantică și Managementul Crizelor”, respectiv „Conflict Management and Negotiation” (2010); „Comunicare și relații publice pentru comandanți de mari unități și comandamente” (2018); Executive Seminar on „Human Rights & International Humanitarian Law” – US Defense Institute of International Legal Studies (2020).

Pe parcursul desfășurării activității în cadrul Forțelor Navale, a executat un Stagiu Ambarcat la bordul Fregatei „Jean Bart” (2006) și a participat la activitățile internaționale: „COOPERATIVE MAKO 06” (2006); Operația „ACTIVE ENDEAVOUR” (2006); “NIIRIS 07” (2007); „NATO SUMMIT” (2008) și „BLACK SEA PARTENERSHIP” (2009).

În semn de apreciere pentru activitatea desfășurată a primit următoarele decorații și titluri de onoare: Semnul onorific „în Serviciul Patriei” pentru 15, 20 și 25 de ani de activitate ; Ordinul „Virtutea Maritimă în grad de Comandor cu Însemne de Război”; Medalia NATO „Articolul 5”, titlul onorific de „Veteran”; „Emblema de Onoare a Forțelor Navale”.
Este căsătorit și are doi fii.

Cunoaște limbile franceză și rusă și vorbește fluent în limba italiană și engleză.