ANUNȚ cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru promovarea în gradul/ treapta profesională imediat următoare

ANUNȚ cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru promovarea în gradul/ treapta profesională imediat următoare 1. INGINER GRADUL I în Birou coordonare activități de întreținere și exploatare din Secția Întreținere, exploatare și deservire     Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Obs.   A-N 10520/07.09.2023 100 ADMIS 2. MUNCITOR CALIFICAT I …

Read More

ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în gradul/ treapta imediat superioră a personalului civil contractual din U.M. 02145 Constanța

ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în gradul/ treapta imediat superioră a personalului civil contractual din U.M. 02145 Constanța Unitatea militară 02145 Constanța, din Ministerul Apărării Naționale, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța, în conformitate cu HG 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen de promovare în trepte …

Read More

ANUNŢ privind anularea concursurilor pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual din Centrul 39 Scafandri

ANUNŢ privind anularea concursurilor pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual din Centrul 39 Scafandri Conform prevederilor art. IV din Ordonanța de Urgență nr. 34 din 12.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 15.05.2023 se suspendă următoarele concursuri pentru încadrarea posturilor …

Read More

ANUNŢ cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de INGINER DEBUTANT în Birou securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală

ANUNŢ cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de INGINER DEBUTANT în Birou securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală Nr. crt.   Cod candidat Rezultatul selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului    A-N 8164 / 11.05.2023 ADMIS –   A-N 8077 / 09.05.2023 ADMIS – …

Read More