Metodologia de autorizare a unităților care execută activități subacvatice cu scafandri

În conformitate cu art. 432, alin. (1) din Metodologia privind reglementarea activităților de scufundare în România (M.R.S.A.R.), conducerea unității care execută activități cu scafandri este obligată să solicite autorizația de funcționare, să mențină condițiile de lucru și dotarea pentru care s-a obținut autorizația de funcționare și să ceară revizuirea acesteia, în cazul modificării condițiilor inițiale în care a fost emisă.

Metodologia de autorizare a unităților care execută activități subacvatice cu scafandri

Ordinul nr.M82 – privind stabilirea domeniilor și condițiilor privind angajarea și executarea, la cerere, prin unitățile Ministerului Apărării, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice.

Ordinul nr.M104 – privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Apărării nr. M.82/2008

H.G.350/1993– privind pregatirea, antrenarea, perfectionarea pregatirii si brevetarea scafandrilor.

H.G.571/1999– pentru completarea H.G.350/1993.

MRASR – Metodologia privind Reglementarea Activităţilor de Scufundare în România

Ordinul nr.1267/2008– Ordin privind aprobarea regulilor de desfășurare a activităților de scafandrerie în porturi și apele naționale navigabile ale României.

Ordin nr. M.78 din 22/08/2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală.

Reguli de desfășurare a operațiunilor de scafandrerie în porturi și apele naționale navigabile ale României.

Procedura privind autorizarea Centrului Şcolii Divemaster-ului Instructorului de scufundări recreaţionale

Planul de inspectare al unitatilor care executa activitati cu scafandri in anul 2024

Metodologia de recunoaștere a calificărilor profesionale pentru grupa ocupațională scafandri

Precizările Comandantului Centrului de Scafandri privind activitatea de inspectare a unităților care execută activități subacvatice cu scafandri și în mediul hiperbar

Lista societăților comerciale autorizate pentru activități de scufundare

Descarcă cererea de autorizare