Laboratorul de Cercetare Pătrundere Sub Apă (C.P.S.A.)

Este compartimentul care asigură în Centrul de Scafandri desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, capabilă să contribuie la sporirea bazei tehnico-materiale în domeniul pătrunderii şi lucrului sub apă, respectiv la perfecţionarea procedeelor de scufundare şi de lucru sub apă şi la creşterea securităţii scufundarii prin modernizarea echipamentelor, algoritmilor şi tehnologiilor, toate acestea în strânsă legătură cu obiectivele concrete ale Alianţei Nord-Atlantice privind standardizarea şi interoperabilitatea

Domenii de lucru:

 • Cercetare fundamentală,
 • Cercetare competitivă;
 • Cercetare ştiinţifică aplicată;
 • Cercetare-dezvoltare tehnică, tehnologii şi activităţi de scufundare,
 • Protecţie scafandri şi mediu subacvatic,
 • Asigurarea scufundării şi tehnologii hiperbare,
 • Lucrul efectiv sub apă,
 • Protecţia infrastructurilor subacvatice.

Desfăşoară activităţi de cercetare privind:

 • Dezvoltarea activităţilor subacvatice şi din zonele limitrofe,
 • Desfăşurarea în siguranţă a intervenţiilor sub apă,
 • Asigurarea condiţiilor optime de scufundare,
 • Siguranţa şi controlul calităţii scufundării,
 • Elaborarea de tehnologii si lucrări specifice mediului subacvatic,
 • Protejarea persoanelor ce desfăşoară activităţi sub apă,
 • Influenţa mediului asupra sănătăţii scafandrilor,
 • Protecţia mediului subacvatic.

Obiectivele Laboratorului C.P.S.A:

 • Elaborare studii teoretice şi aplicative: de concept, de fezabilitate, tehnice, de impact etc.;
 • Extinderea relaţiilor de colaborare cu instituţii de specialitate din ţară şi străinătate;
 • Dezvoltare de noi echipamente;
 • Realizare de noi tehnologii de scufundare;
 • Modernizare echipamente existente;
 • Testare/evaluare/expertizare echipamente şi materiale în mediul hiperbar, maritim şi terestru;
 • Service echipamente de specialitate;
 • Simulare în mediu uscat şi umed în Laboratorul Hiperbar al Centrului de Scafandri;
 • Elaborare Standarde Militare Tehnice de specialitate.

Rezultatele activităţii de cercetare – dezvoltare ale Laboratorului de Cercetare Pătrundere Sub Apă:

 • Ghid de scufundare în ape contaminate;
 • Studiu privind „Managementul transferului termic în activitatea de scufundare”;
 • Studiu privind „Optimizarea procedurilor de decompresie prin asimilarea şi implementarea tabelelor de scufundare U.S. Navy”;
 • Optimizarea instalaţiei de sudare sub apă cu sârmă cu autoprotecţie;
 • Studiu privind „Oxigenoterapia hiperbară – procedeu alternativ sau complementar de tratament şi recuperare”;
 • Tehnologii de reparare a conductelor;
 • Studiu privind ,,Implementarea unui sistem de supraveghere a infrastructurilor critice subacvatice din acvatoriile portuare”;
 • Studiu teoretic privind „Vibraţiile la bordul navei de scafandri “Grigore Antipa”. Influenţa nivelului de vibraţii asupra instalaţiilor de scufundare;
 • Dispozitiv pentru lansarea, tractarea şi recuperarea sonarului la bordul ambarcaţiunilor de tip RHIB din dotarea GSL-EOD;
 • Laborator de analiză a amestecurilor de gaze folosite în activitatea de scufundare;
 • Dispozitiv de aspiraţie subacvatic;
 • Platforma plutitoare pentru intervenţii cu scafandri – structură modulară;
 • Sistem de ranfluare;
 • „Dispozitiv de monitorizare şi evaluare a S.N.I.P. (sindrom nervos al înaltelor presiuni)” – Procedură de analiză a tulburărilor neurovasculare şi cerebrale generate de SNIP. Configurare sistem de monitorizare şi evaluare;
 • Studii de optimizare a activităţilor de scufundare prin utilizarea amestecurilor de gaze şi a tabelelor de decompresie NITROX;
 • Cercetări experimentale ale fenomenelor termice în timpul scufundărilor de mare adâncime;
 • Proceduri de implementare a programului de modernizare a activităţilor de formare profesională în Centrul de Scafandri;
 • Studiu tehnic „Dispozitiv autopropulsat subacvatic pentru îndeplinirea unor misiuni în cadrul forţelor navale”;
 • Studiu tehnic „Monitorizarea modificărilor mecanice şi fiziologice respiratorii umane în hiperbarism.”;
 • Studiu tehnic privind modelarea matematică a proceselor hiperbare;
 • Studiu tehnic privind modelarea matematică a proceselor gazodinamice.