Serviciul Cercetare Științifică, Dezvoltare și Inovare pentru Pătrunderea Omului sub Apă

Serviciul de cercetare științifică trebuie privit ca o componentă importantă a Centrului 39 Scafandri, un reper în procesul de transformare și dezvoltare al acestuia, în vederea asigurării interoperabilității cu alte unități similare. Această structură este esențială pentru asigurarea modernizării, dezvoltării și inovării Centrului 39 Scafandri prin implementarea de proiecte ce vor contribui la creșterea bazei tehnico-materiale necesare în cadrul activităților specifice ale structurilor de scafandri din subordine astfel încât sa facă față posibilelor amenințări în domeniul apărării și securității naționale.

Domenii de lucru:

 • Cercetare fundamentală,
 • Cercetare competitivă;
 • Cercetare ştiinţifică aplicată;
 • Cercetare-dezvoltare tehnică, tehnologii şi activităţi de scufundare,
 • Protecţie scafandri şi mediu subacvatic,
 • Asigurarea scufundării şi tehnologii hiperbare,
 • Lucrul efectiv sub apă,
 • Protecţia infrastructurilor subacvatice.

Desfăşoară activităţi de cercetare privind:

 • Dezvoltarea activităţilor subacvatice şi din zonele limitrofe,
 • Desfăşurarea în siguranţă a intervenţiilor sub apă,
 • Asigurarea condiţiilor optime de scufundare,
 • Siguranţa şi controlul calităţii scufundării,
 • Elaborarea de tehnologii si lucrări specifice mediului subacvatic,
 • Protejarea persoanelor ce desfăşoară activităţi în mediul subacvatic,
 • Influenţa mediului asupra sănătăţii scafandrilor,
 • Protecţia mediului subacvatic.

Obiectivele Serviciului Cercetare Științifică, Dezvoltare și Inovare pentru Pătrunderea Omului sub Apă:

 • Elaborare studii teoretice şi aplicative: de concept, de fezabilitate, tehnice, de impact etc.;
 • Extinderea relaţiilor de colaborare cu instituţii de specialitate din ţară şi străinătate;
 • Dezvoltare de noi echipamente;
 • Realizare de noi tehnologii de scufundare;
 • Modernizare echipamente existente;
 • Testare/evaluare/expertizare echipamente şi materiale în mediul hiperbar, maritim şi terestru;
 • Service echipamente de specialitate;
 • Simulare în mediu uscat şi umed în Laboratorul Hiperbar al Centrului de Scafandri;
 • Elaborare Standarde Militare Tehnice de specialitate.

Rezultatele activităţii de cercetare – dezvoltare ale Serviciului Cercetare Științifică, Dezvoltare și Inovare pentru Pătrunderea Omului sub Apă:

 • Dezvoltarea unui poligon complex de antrenament pentru scafandri profesioniști;
 • Studii de realizare și amplasare perete de alpinism și inserții Fast-Rope pentru antrenamentul scafandrilor de incursiune;
 • Realizarea unui complex de antrenament pentru parașutiști;
 • Optimizarea sistemelor de scanare laterală a acvatoriilor improprii;
 • Studiu privind „Oxigenoterapia hiperbară – procedeu alternativ sau complementar de tratament şi recuperare”;
 • Studiu privind ,,Implementarea unui sistem de supraveghere a infrastructurilor critice subacvatice din acvatoriile portuare”;
 • Dispozitiv pentru lansarea, tractarea şi recuperarea sonarului la bordul ambarcaţiunilor de tip RHIB din dotarea GSL-EOD;
 • Studiu privind „Optimizarea procedurilor de decompresie prin asimilarea şi implementarea tabelelor de scufundare U.S. Navy”;
 • Laborator de analiză a amestecurilor de gaze folosite în activitatea de scufundare;
 • Folosirea în intervenții reale și de antrenament a platformei plutitoare pentru intervenţii cu scafandri – structură modulară – produs omologat;
 • Testarea, evaluarea și dezvoltarea unor sisteme de ranfluare de diferite tipuri;
 • Studii de optimizare a activităţilor de scufundare prin utilizarea amestecurilor de gaze şi a tabelelor de decompresie NITROX;
 • Program de modernizare a activităţilor de formare profesională în Centrul de Scafandri.