Scafandrii militari români

   ETAPE DE PREGĂTIRE A SCAFANDRILOR MILITARI

Etapa de pregătire individuală

În vederea atingerii standardelor de performanţă individuale, scafandrul militar trebuie să parcurgă în această etapă următoarele cursuri de pregătire:

  • Curs de scafandru autonom;
  • Curs de scafandru de luptă;
  • Curs de forţe speciale;
  • Curs de alpinism;
  • Curs de cunoaştere şi utilizare explozivi;
  • Curs de conducere tehnică de luptă;
  • Curs de paraşutism;
  • Curs de supravieţuire în condiţii limită.

După finalizarea pregătirii individuale (perioadă care durează în medie aproximativ 3 ani), scafandri militari dobândesc cunoştinţe şi deprinderi de bază cu privire la activităţile specifice desfăşurate de scafandri de luptă.

Aceştia sunt în măsură să execute scufundări de antrenament cu aparate cu circuit deschis, închis şi semiînchis, să utilizeze tehnica şi aparatura din dotare.Asigurarea pregătirii fizice şi psihice a scafandrilor este doar unul din aspectele pentru formarea şi educarea celor care urmează să facă din activităţile de scufundare o meserie.

Etapa de pregătire colectivă

Începând din acest moment, militarii intră în componenţa unei grupe/detaşament şi vor începe un program de pregătire de la simplu la complex, la sfârşitul căruia, grupa/detaşamentul trebuie să acţioneze ca un tot unitar pentru îndeplinirea misiunilor specifice fiecărei structuri.Programul de pregătire colectivă conţine activităţi teoretice şi practice ce vor permite executarea de acţiuni în cele trei medii: uscat, aer şi apă (scufundari, paraşutări, salturi din elicopter şi din vedete rapide, trageri speciale, proceduri specifice cu explozivi reali, tabere de pregătire, marşuri, supravieţuiri) organizate în cadru tactic, cu marcarea inamicului.