ANUNȚ cu rezultatul final al concursului organizat pentru promovarea în treapta profesională imediat următoare

ANUNȚ
cu rezultatul final al concursului organizat pentru
promovarea în treapta profesională imediat următoare

 1. MUNCITOR CALIFICAT I la Popotă din Secția Întreținere, exploatare și deservire
  Nr.
  crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj final Admis/
  Respins
  1 A-N 2764/ 14.05.2024 100 100 ADMIS
  2 A-N 2763/ 14.05.2024 100 100 ADMIS

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării concursului se va face începând cu prima zi a luni următoare a celei în care a avut loc examenul de promovare (01.06.2024).