ANUNȚ cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru promovarea în treapta profesională imediat următoare

ANUNȚ
cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru
promovarea în treapta profesională imediat următoare

 1. MUNCITOR CALIFICAT I la Popotă din Secția Întreținere, exploatare și deservire
  Nr.
  crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Obs.
 2. AXINTE LILIANA 100 ADMIS
 3. TAMBA MARIA 100 ADMIS
  Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație în data de 30.04.2024, până la ora 15.00.
  Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor M.m.II Georgian VĂLEANU.