ANUNŢ cu rezultatul final al concursului de acordare a gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru personalul cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării din cadrul Centrului de Scafandri

ANUNŢ

cu rezultatul final al concursului de acordare a gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru personalul cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării din cadrul Centrului de Scafandri

Nr. crt.   Numele și prenumele candidatului Punctaj grilă apreciere activitate profesională > 500 Nota finală proba scrisă ≥ 8 Punctaj proba scrisă* Punctaj final al concursului Admis/Respins
1. A-N 322/ 22.01.2024 1875.5 10 1000 2875.5 ADMIS
2. A-N 321/ 22.01.2024 1862 9.5 950 2812 ADMIS
3. A-N 319/ 22.01.2024 1236.5 9.5 950 2186.5 RESPINS
4. A-N 320/ 22.01.2024 1005.5 9.5 950 1955.5 ADMIS
5. A-N 318/ 22.01.2024 1365.5 9 900 2265.5 ADMIS

*Punctajul final al concursului se obține astfel:

Nota finală a probei scrise se înmulțește cu 100 și se adună la punctajul total realizat de candidat în grila de apreciere a activității profesionale.

Candidatul de la nr. crt. 3 (trei), deși îndeplinește condițiile pentru acordarea gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru cadrele militare cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării, nu poate fi declarat ADMIS, deoarece nu este încadrat și nici nu urmează să încadreze o funcție în domeniul cercetării-dezvoltării din cadrul Centrului de Scafandri, la sediul căreia s-a desfășurat concursul.