ANUNȚ cu rezultatul final al concursului organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat următor

ANUNȚ

cu rezultatul final al concursului organizat pentru

promovarea în gradul profesional imediat următor

1. ECONOMIST GRADUL I în Birou marketing din Serviciul marketing și achiziții    

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Punctaj final Obs.
  A-N 12528/15.12.2023 95 95 ADMIS

2. ECONOMIST GRADUL II în Birou salarizare, decontări și fiscalitate din Financiar-contabil

 Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Punctaj final Obs.
  A/CR1-N 5455/20.12.2023 100 100 ADMIS

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării concursului se va face începând cu prima zi a luni următoare a celei în care a avut loc examenul de promovare (01.01.2024)