ANUNȚ cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat următor

ANUNȚ

cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru

promovarea în gradul profesional imediat următor

1. ECONOMIST GRADUL I în Birou marketing din Serviciul marketing și achiziții    

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Obs.
  A-N 12528/15.12.2023 95 ADMIS

2. ECONOMIST GRADUL II în Birou salarizare, decontări și fiscalitate din Financiar-contabil

 Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Obs.
  A/CR1-N 5455/20.12.2023 100 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație în data de 27.12.2023, până la ora 15.00. 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor M.m.II VĂLEANU Georgian.