ANUNȚ cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru promovarea în gradul/ treapta profesională imediat următoare

ANUNȚ

cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru

promovarea în gradul/ treapta profesională imediat următoare

1. INGINER GRADUL I în Birou coordonare activități de întreținere și exploatare din Secția Întreținere, exploatare și deservire    

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Obs.
  A-N 10520/07.09.2023 100 ADMIS

2. MUNCITOR CALIFICAT I în Atelier reparații echipamente navale și ambarcațiuni din Secția Întreținere, exploatare și deservire    

 Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Obs.
  A-N 10517/07.09.2023 100 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație în data de 13.09.2023, până la ora 15.00. 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor Pcc STANCU Ana-Maria.