ANUNŢ cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de MAGAZINER la Formațiunea cazarmare (pt. Caz. 2798)

ANUNŢ
cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de MAGAZINER la Formațiunea cazarmare (pt. Caz. 2798)

1. CAZACENCU-ANDREI DOMNICA ADMIS
2. DOLHANIUC MARIA ADMIS
3. IACOB CLAUDIA ADMIS
4. IBRAIM NARCIS ADMIS
5. MITREA EUGENIA ADMIS
6. MURARIU VIORICA ADMIS
7. PALICIUC GHEORGHE ADMIS
8. POIANĂ CRISTINEL ADMIS
9. TRANDAFIR DIANA-OLIVIA ADMIS
Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație până la data de 02.11.2021, ora 15.00, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor M.m.III VĂLEANU Răducu-Georgian, telefon 0241.586600, int.151.
Candidații ale căror dosare au fost declarate „ADMIS” vor susține PROBA SCRISĂ în data de 04.11.2021, începând cu ora 10.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța.

COMISIA DE CONCURS:
Președinte: Cpt. CERNAT Victor
Membri: Cpt. BURSUC Andrei
Plt.maj. VLĂDESCU Marian
Secretar: M.m.II VĂLEANU Georgian

Notă: Candidații care nu au depus cazierul la înscrierea dosarului sunt obligați ca până la începutul probei scrise să îl prezinte comisiei de concurs.