ANUNȚ privind ocuparea unui post vacant de personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

ANUNȚ

privind ocuparea unui post vacant de personal civil contractual

din U.M. 02145 Constanța

În baza art. 37 din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG 286/2011 , cu modificările și completările ulterioare, concursul pentru ocuparea postului vacant de Medic la Cabinetul de medicină dentară din cadrul U.M. 02145 Constanța se suspendă.

Un nou concurs de ocupare a acestui post se va organiza și desfășura la o dată ulterioară.

Întocmit,

Medic șef

Lt.col dr. DINCĂ Paul