ANUNŢ cu rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de ASISTENT MEDICAL la Cabinet medicină dentară

ANUNŢ

cu rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat

pentru încadrarea postului vacant de ASISTENT MEDICAL

la Cabinet medicină dentară

Nr. crt.   Numele și prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea Admis/Respins Obs.
1. CULCEA MARIA 65 ADMIS  
2. GHEORGHE LENUȚA 65 ADMIS  
3. IVAN LOREDANA 60 ADMIS  
4. LAZĂR MARINELA 70 ADMIS  
5. MITRANA CAMELIA 60 ADMIS  
6. NICOLAE MARIANA 70 ADMIS  

Candidații nemulțumiți de rezultatele interviului pot formula contestație în data de 23.11.2021, până la ora 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian, telefon 0724596120.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                Lt MIGA Andrei

 Membri:                   Pcc dr. GROSU Costel

            Asis.med. CÎMPAN Daniela

            Observator:               Sg. PATRAȘ Ana-Maria  

Secretar:                    M.m.II VĂLEANU Georgian

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro astăzi 22.11.2021, ora 14.00