ANUNŢ cu rezultatele probei scrise ale concursului pentru încadrarea postului vacant de ASISTENT MEDICAL la Cabinet medicină dentară

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise ale concursului pentru încadrarea postului vacant de ASISTENT MEDICAL la Cabinet medicină dentară

Nr. crt.   Numele și prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea Admis/Respins Obs.
1. CULCEA MARIA 70 ADMIS  
2. GHEORGHE LENUȚA 60 ADMIS  
3. IVAN LOREDANA 62,5 ADMIS  
4. LAZĂR MARINELA 77,5 ADMIS  
5. MITRANA CAMELIA 70 ADMIS  
6. NICOLAE MARIANA 65 ADMIS  

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație în data de 16.11.2021, până la ora 15.00, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian, telefon 0724.596.120.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:              Lt MIGA Andrei

Membri:                   Pcc dr. GROSU Costel

            Asist. med. CÎMPAN Daniela

            Observator:                        Sg. PATRAȘ Ana-Maria

Secretar:                  M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian 

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro astăzi 16.11.2021, ora