ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de MAGAZINER la Formațiunea cazarmare (pt.caz. 2798)

ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea postului vacant de MAGAZINER

la Formațiunea cazarmare (pt.caz. 2798)

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1 IBRAIM NARCIS 60 85 72.5 ADMIS
2 TRANDAFIR DIANA-OLIVIA 50 70 60 RESPINS
3 CAZACENCU-ANDREI DOMNICA 30 RESPINS
4 DOLHANIUC MARIA 15 RESPINS
5 IACOB CLAUDIA 15 RESPINS
6 MITREA EUGENIA NEPREZENTAT RESPINS
7 MURARIU VIORICA 20 RESPINS
8 PALICIUC GHEORGHE 35 RESPINS
9 POIANĂ CRISTINEL 15 RESPINS

Rezultatele finale ale concursului nu se contestă!

Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 02.12.2021, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „ADMIS“ la concurs poate solicita, până la data de 19.11.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, respectiv 10.12.2021, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare – U.M. 02145 Constanţa, B-dul 1 Mai, nr. 19, persoană de contact M.m.II VĂLEANU Georgian, telefon 0724.596.120.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                    Cpt CERNAT Victor

 Membri:             Cpt BURSUC Andrei

         Plt.maj. VLĂDESCU Marian

Secretar:              M.m.II VĂLEANU Georgian

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța pe site-ul www.navy.ro si www.centruldescafandri.ro, astăzi 16.11.2021, ora 12.00