ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de ASISTENT MEDICAL la Cabinet medicină dentară

ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea postului vacant de ASISTENT MEDICAL

la Cabinet medicină dentară

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Admis/ Respins
1 LAZĂR MARINELA 77,5 70 73,75 ADMIS
2 CULCEA MARIA 70 65 67,5 RESPINS
3 GHEORGHE LENUȚA 60 65 62,5 RESPINS
4 IVAN LOREDANA 62,5 60 61,25 RESPINS
5 MITRANA CAMELIA 70 60 65 RESPINS
6 NICOLAE MARIANA 65 70 67,5 RESPINS

Rezultatele finale ale concursului nu se contestă!

Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 13.12.2021, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „ADMIS“ la concurs poate solicita, până la data de 03.12.2021, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, respectiv 29.12.2021, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare – U.M. 02145 Constanţa, B-dul 1 Mai, nr. 19, persoană de contact M.m.II VĂLEANU Georgian, telefon 0724.596.120.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:           Lt MIGA Andrei

 Membri:              Pcc dr. GROSU Costel  

          Asis.med. CÎMPAN Daniela

          Observator:         Sg. PATRAȘ Ana-Maria  

Secretar:               M.m.II VĂLEANU Georgian

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro, astăzi 25.11.2021, ora 10.00