ANUNŢ privind anularea concursurilor pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual din Centrul 39 Scafandri

ANUNŢ

privind anularea concursurilor pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual din Centrul 39 Scafandri

Conform prevederilor art. IV din Ordonanța de Urgență nr. 34 din 12.05.2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 15.05.2023 se suspendă următoarele concursuri pentru încadrarea posturilor vacante de personal civil contractual din Centrul 39 Scafandri, astfel:

– Inginer debutant în Birou securitate și sănătate în muncă, protecția muncii, supraveghere tehnică și metrologie legală;

Inginer debutant  în Birou exploatare hiperbară la Cursul de formare, pregătire și antrenare scafandri;

Cercetător științific gradul III în cadrul Laboratorului de Cercetare Pătrundere sub Apă la Cursul de formare, pregătire și antrenare scafandri.

Întocmit,

Secretarul comisiilor de concurs

M.m.II

Georgian VĂLEANU

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.centruldescafandri.ro

și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 16.05.2023, ora 14.30