ANUNŢ cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de INGINER DEBUTANT în Birou securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală

ANUNŢ

cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de INGINER DEBUTANT în Birou securitate și sănătate în muncă, protecția mediului, supraveghere tehnică și metrologie legală

Nr. crt.   Cod candidat Rezultatul selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
   A-N 8164 / 11.05.2023 ADMIS
  A-N 8077 / 09.05.2023 ADMIS
  A-N 8020 / 05.05.2023 ADMIS
  A-N 7998 / 05.05.2023 RESPINS Nu îndeplinește toate condițiile specifice necesare postului scos la concurs. Nu deține studii de licență inginerești

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație în data de 16.05.2023, în intervalul orar 08.00 – 15.00, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022. 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian.

Candidații admiși în urma selecției dosarelor de concurs se vor prezenta pentru proba scrisă în data de 18.05.2023, ora 10.00.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:               Lt.cdor NICOLA Marius

Membri:                    Cpt. CADAR-MUREȘAN Alexandru

             Lt GHERDEA Cătălin

            Secretar:                   M.m.II VĂLEANU Georgian     

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.centruldescafandri.ro

și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 15.05.2023, ora 14.30