ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în gradul/ treapta imediat superioră a personalului civil contractual din U.M. 02145 Constanța

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în gradul/ treapta imediat superioră a personalului civil contractual din U.M. 02145 Constanța

Unitatea militară 02145 Constanța, din Ministerul Apărării Naționale, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța, în conformitate cu HG 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen de promovare în trepte sau grade profesionale superioare pentru urmăptoarele funcții de execuție de personal civil contractual, astfel:

 • INGINER GRADUL II în Birou coordonare activități de întreținere și exploatare din Secția întreținere, exploatare și deservire.
 • MUNCITOR CALIFICAT I în Atelier reparații echipamente navale și ambarcațiunidin Secția întreținere, exploatare și deservire.
 1. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de înscriere la examenul de promovare:
 2. Cerere adresată comandantului U.M. 02145 Constanța, prin care solicită aprobare de a participa la examenul de promovare;
 3. Adeverință întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcție și gradul sau treapta profesională în care candidatul urmează să promoveze;
 4. Fotocopii ale rapoartelor de evaluare din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul, în situația în care nu este încadrat pe debutant;
 5. Fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor, certificate în conformitate cu originalul;
 6. Fișa postului persoanei participante la examen.

Dosarul de examen se depune la secretarul comisiei de examen, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

 1. DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI
 2. Data: 12.09.2023, ora 10.00.
 3. Locul: sediul U.M. 02145 Constanța.
 1. TIPUL PROBELOR DE EXAMEN
 2. Probă scrisă.
 1. 1. TEMATICA DE EXAMEN pentru postul de INGINER GRADUL II în Birou coordonare activități de întreținere și exploatare din Secția întreținere, exploatare și deservire:
 2.             Legea 608/2001(republicată) privind evaluarea conformității produselor;
 3. Ordinul Ministrului Apărării naționale nr. M57-2016 publicat în MO 335 DIN -3.05.2016 privind stabilirea duratelor de folosință a materialelor din categoria obiectelor de inventar și a altor materiale din MapN;
 4. Ordin nr. M 99 din 22 septembrie 2009  publicat in M.O nr.685/2009, Partea l, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale;
 5. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 6. SR EN 60300-2005, Managementul siguranței în exploatare
 7. SR EN 62308-2007-Fiabilitatea echipamentelor.Metode de evaluare a fiabilității.
 8. SR EN 62402-2008-Managementul uzurii morale.Ghid de aplicare.
 9. Reglementări aplicabile personalului civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale.
 10. Legea 53/2003 “Codul muncii”, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10-36, art. 37-40, art. 41-48, art. 49-54, art. 55-81, art. 111-124, art. 144-158, art. 175-182, art. 247-252.

2. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN pentru postul de INGINER GRADUL II în Birou coordonare activități de întreținere și exploatare din Secția întreținere, exploatare și deservire:

1. Legea 608/2001(republicată) privind evaluarea conformității produselor;

2. Ordinul Ministrului Apărării naționale nr. M57-2016 publicat în MO 335 DIN -3.05.2016 privind stabilirea duratelor de folosință a materialelor din categoria obiectelor de inventar și a altor materiale din MapN;

3. Ordin nr. M 99 din 22 septembrie 2009  publicat in M.O nr.685/2009, Partea l, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale;

4. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;

5. SR EN 60300-2005, Managementul siguranței în exploatare

6. SR EN 62308-2007-Fiabilitatea echipamentelor.Metode de evaluare a fiabilității;

7. SR EN 62402-2008-Managementul uzurii morale.Ghid de aplicare

8. Legea 53/2003 „Codul muncii”, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea 307/2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Hotărârea Guvernului  României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Hotărârea Guvernului  României nr. 781/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate secret de serviciu.

3. TEMATICA DE EXAMEN pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT I în Atelier reparații echipamente navale și ambarcațiuni din Secția întreținere, exploatare și deservire:

 • Legea 608/2001(republicată) privind evaluarea conformității produselor;
 • Ordinul Ministrului Apărării naționale nr. M57-2016 publicat în MO 335 DIN -3.05.2016 privind stabilirea duratelor de folosință a materialelor din categoria obiectelor de inventar și a altor materiale din MapN;
 • Ordin nr. M 99 din 22 septembrie 2009  publicat in M.O nr.685/2009, Partea l, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale;
 • Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 • SR EN 60300-2005, Managementul siguranței în exploatare;
 • SR EN 62308-2007-Fiabilitatea echipamentelor.Metode de evaluare a fiabilității;
 • SR EN 62402-2008-Managementul uzurii morale.Ghid de aplicare;
 • Reglementări aplicabile personalului civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale;
 • Legea 53/2003 “Codul muncii”, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10-36, art. 37-40, art. 41-48, art. 49-54, art. 55-81, art. 111-124, art. 144-158, art. 175-182, art. 247-252.

4. BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT I în Atelier reparații echipamente navale și ambarcațiuni din Secția întreținere, exploatare și deservire:

1. Legea 608/2001(republicată) privind evaluarea conformității produselor;

2. Ordinul Ministrului Apărării naționale nr. M57-2016 publicat în MO 335 DIN -3.05.2016 privind stabilirea duratelor de folosință a materialelor din categoria obiectelor de inventar și a altor materiale din MapN;

3. Ordin nr. M 99 din 22 septembrie 2009  publicat in M.O nr.685/2009, Partea l, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale;

4. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;

5. SR EN 60300-2005, Managementul siguranței în exploatare

6. SR EN 62308-2007-Fiabilitatea echipamentelor.Metode de evaluare a fiabilității;

7. SR EN 62402-2008-Managementul uzurii morale.Ghid de aplicare

8. Legea 53/2003 „Codul muncii”, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea 307/2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Hotărârea Guvernului  României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Hotărârea Guvernului  României nr. 781/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate secret de serviciu.

 • CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE PROMOVARE
 • Depunerea dosarului de examen: 08.09.2023, până la ora 15.00.
 • Susținerea probelor scrise: 12.09.2023, începând cu ora 10.00.
 • Afișarea rezultatelor probei scrise: 12.09.2023, până la ora 15.00.
 • Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatele probei scrise: 13.09.2023, până la ora 15.00.
 • Soluționarea și afișarea rezultatelor eventualelor contestații: 14.09.2023, până la ora 15.00.
 • Afișarea rezultatelor finale: 15.09.2023, până la ora 15.00.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Afișarea rezultatelor examenului de promovare și a rezultatelor soluționării eventualelor contestații se va face la punctul de control al U.M. 02145 Constanța, pe siteul www.centruldescafandri.ro și www.navy.ro.
 • Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte pentru postul de inginer gradul I, repsectiv 50 de puncte din totalul maxim de 100 puncte pentru postul de muncitor calificat I.
 • Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării concursului se va face începând cu prima zi a luni următoare a celei în care a avut loc examenul de promovare (01.10.2023). 

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța,

 pe site-ul www.centruldescafandri.ro și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 28.08.2023, ora 12.00