ANUNȚ cu rezultatul soluționării sesizării nr. P 2093 din 23.11.2021, privind neconformitățile de organizare și desfășurare a concursului de MEDIC la Cabinet medicină dentară din UM 02145 Constanța

ANUNȚ cu rezultatul soluționării sesizării nr. P 2093 din 23.11.2021, privind neconformitățile de organizare și desfășurare a concursului de MEDIC la Cabinet medicină dentară din UM 02145 Constanța Urmare a sesizării cu nr. P 2093 din 23.11.2021, privind neconformitățile de organizare și desfășurare a concursului de MEDIC la Cabinetul de medicină dentară din UM 02145 Constanța, concursul a fost suspendat, din data de 23.11.2021, pentru verificarea cu celeritate a aspectelor sesizate. Ca urmare a prevederilor art. 37 alin. (4) din HG 286/2011, având în vedere nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului (dispozițiile Anexei 1, art. 21 alin. (3) lit. a), ale Anexei 2, lit. A pct.1 din Ordinul nr. 869/2015 și ale art. 5 alin. (4) din HG 286/2011 și a faptului că reluarea acestuia, prin aplicarea art. 38 alin (1) lit. b), din același regulament, nu se poate face până la finalul acestui an bugetar, conducătorul instituției a decis ANULAREA acestuia. Baza legală: art. 37 alin. (4) din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.