ANUNŢ cu rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de TELEFONIST I la Centrala telefonică în Compania sprijin

ANUNŢ

cu rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat

pentru încadrarea postului vacant de TELEFONIST I

la Centrala telefonică în Compania sprijin

Nr. crt.   Numele și prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea Admis/Respins Obs.
1. A 5747/07.12.2021 90 ADMIS  
2. A 5799/08.12.2021 85 ADMIS  
3. A 5916/14.12.2021 85 ADMIS  
4. A 5918/14.12.2021 NEPREZENTAT RESPINS  

Candidații nemulțumiți de rezultatele interviului pot formula contestație în data de 29.12.2021, până la ora 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor Cpt. BURSUC Iulia.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                         Lt.cdor MORARU Silviu

Membri:                         Plt.maj. IBRAIM Erduan

    Pcc VLAD Loredana

Secretar:                        Cpt. BURSUC Iulia

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro astăzi 28.12.2021, ora 12.00