ANUNŢ cu rezultatul soluționării contestației înregistrate la nr. P-18 din 22.06.2022 în urma rezultatului selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de ȘEF BIROU GRADUL I în Birou contabilitate din Financiar-contabil

ANUNŢ

cu rezultatul soluționării contestației înregistrate la nr. P-18 din 22.06.2022 în urma rezultatului selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de ȘEF BIROU GRADUL I în Birou contabilitate din Financiar-contabil

În urma publicării rezultatelor privind selecția dosarelor din data de 21.06.2022,  depuse pentru funcția ȘEF BIROU GRADUL I în Birou contabilitatedin Financiar-contabil, dosarul doamnei ROATĂ Alina-Mădălina a fost respins.

În urma contestației aparținând doamnei ROATĂ Alina-Mădălina înregistrată la numărul P-18 / 22.06.2022, prin care doamna a solicitat reevaluarea dosarului de concurs, contestând faptul că dosarul acesteia a fost respins cu mențiunea „nu îndeplinește condițiile specifice – lipsă vechime în muncă în domeniul studiilor”.

            Ca urmare, comisia de soluționare a contestațiilor a analizat documentele depuse la dosarul cu  nr. de înregistrare A-2384 din 17.06.2022, astfel:

  • adeverința de vechime eliberată de ITM nr. 37 din 10.03.2010, care evidențiază vechime în funcția „office consulting” și „asistent director”
  •  adeverința de vechime eliberată de ITM nr.2931 din 13.06.2016 ,care evidențiază vechime în funcția „asistent manager”
  • adeverința de vechime eliberată de ING BANK nr. CM/HR/ 1124 din 13.06.2016, care evidențiază vechime în funcția „asistent manager”

În urma verificării documentelor mai sus menționate, comisia concluzionează că doamna ROATĂ Alina-Mădălina nu îndeplinește condițiile specifice de la punctul VI.1. alineatul 2, în sensul că nu deține o vechime de minim 2 ani în domeniul postului scos la concurs, respectiv economist.

Astfel, contestația nu este întemeiată pe motivul că doamna face referire la „vechime în domeniul studiilor”, iar condiția cerută pentru ocuparea postului este de ”minim 2 ani vechime în domeniul postului scos la concurs”.

Prin urmare, comisia RESPINGE contestația doamnei ROATĂ Alina-Mădălina.

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR:

Președinte:                       Mr ABLAI Cristina

Membri:                       Pcc Nehoianu Liliana

Pcc Dima Daniela

           Secretar:                       M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian     

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.centruldescafandri.ro

și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 23.06.2022, ora 15.30