ANUNŢ cu rezultatele probei scrise ale concursului pentru încadrarea postului vacant de ECONOMIST DEBUTANT în Birou contabilitate din Financiar-contabil

  

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise ale concursului pentru încadrarea postului vacant de ECONOMIST DEBUTANT în Birou contabilitate din Financiar-contabil

Nr.

crt.

 

Cod candidat Punctaj proba scrisă Mențiunea admis/respins Motivul

respingerii dosarului

1.        A 2350 / 16.06.2022 63 ADMIS
2.        A 2357 / 16.06.2022 44 RESPINS HG 286/2011, art. 28, alin. 3, lit. a)
3.        A 2349 / 16.06.2022 65 ADMIS
4.        A-CR1 991 / 08.06.2022 RESPINS Lipsă cazier judiciar

HG 286/2011, art. 6, alin. 3

5.        A 2377 / 16.06.2022 93 ADMIS
6.        A 2385 / 17.06.2022 65 ADMIS
7.        A 2342 / 15.06.2022 RESPINS NEPREZENTAT
8.        A 2387 / 17.06.2022 69 ADMIS
9.        A 2391 / 17.06.2022 72 ADMIS
10.    A 2397 / 17.06.2022 48 RESPINS HG 286/2011, art. 28, alin. 3, lit. a)
11.    A 2408 / 20.06.2022 63 ADMIS
12.    A 2409 / 20.06.2022 74 ADMIS
13.    A 2411 / 20.06.2022 RESPINS NEPREZENTAT
14.    A 2367 / 16.06.2022 32 RESPINS HG 286/2011, art. 28, alin. 3, lit. a)
15.    A 2336 / 15.06.2022 81 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație în data de 29.06.2022, până la ora 15.00, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian.

 

COMISIA DE CONCURS:

 

Președinte:                 Cpt.cdor BURLACU Ciprian

Membri:                     Slt. SEREA Ștefan-Cristian

             Pcc TAMAN Emilia

Secretar:                     M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian

 

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro astăzi 28.12.2021, ora 15.00