ANUNŢ cu rezultatele probei scrise ale concursului pentru încadrarea postului vacant de ȘEF BIROU GRADUL I în Birou contabilitate din Financiar-contabil

ANUNŢ

cu rezultatele probei scrise ale concursului pentru încadrarea postului vacant de ȘEF BIROU GRADUL I în Birou contabilitate din Financiar-contabil

Nr. crt.   Cod candidat Punctaj proba scrisă Mențiunea admis/respins Motivul respingerii dosarului
  A 2386 / 17.06.2022 54 RESPINS HG 286/2011, art. 28, alin. 3, lit. b)
  A 2392 / 17.06.2022 52 RESPINS HG 286/2011, art. 28, alin. 3, lit. b)
  A 2410 / 20.06.2022 NEPREZENTAT RESPINS NEPREZENTAT
  A 2412 / 20.06.2022 54 RESPINS HG 286/2011, art. 28, alin. 3, lit. b)
  A 2376 / 16.06.2022 84 ADMIS
  A 2341 / 15.06.2022 70 ADMIS
  A 2348 / 16.06.2022 71 ADMIS
  A 2382 / 16.06.2022 55 RESPINS HG 286/2011, art. 28, alin. 3, lit. b)

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație în data de 29.06.2022, până la ora 15.00, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                 Cpt.cdor BURLACU Ciprian

Membri:                     Pcc NANU Emilia-Iuliana

             Pcc PAP Mihaela

Secretar:                     M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro astăzi 28.12.2021, ora 15.00