ANUNŢ cu rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de ȘEF BIROU GRADUL I în Birou contabilitate din Financiar-contabil

ANUNŢ

cu rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat

pentru încadrarea postului vacant de ȘEF BIROU GRADUL I

în Birou contabilitate din Financiar-contabil

Nr. crt.   Numele și prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea Admis/Respins Obs.
1. A 2376/16.06.2022 100 ADMIS  
2. A 2348/16.06.2022 95 ADMIS  
3. A 2341/15.06.2022 90 ADMIS  

Candidații nemulțumiți de rezultatele interviului pot formula contestație în data de 05.07.2022, până la ora 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                 Cpt.cdor BURLACU Ciprian –

Membri:                     Pcc NANU Emilia-Iuliana –

             Pcc PAP Mihaela –

Secretar:                     M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian –

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro astăzi 04.07.2022, ora 15.00