ANUNŢ cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de ECONOMIST DEBUTANT în BIROU CONTABILITATE din FINANCIAR-CONTABIL

ANUNŢ

cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de ECONOMIST DEBUTANT în BIROU CONTABILITATE din FINANCIAR-CONTABIL

Nr. crt.   Cod candidat Rezultatul selecției dosarelor de concurs Motivul respingerii dosarului
   A 2350 / 16.06.2022 ADMIS
  A 2357 / 16.06.2022 ADMIS
  A 2349 / 16.06.2022 ADMIS
  A-CR1 991 / 08.06.2022 ADMIS
  A 2377 / 16.06.2022 ADMIS
  A 2385 / 17.06.2022 ADMIS
  A 2342 / 15.06.2022 ADMIS
  A 2387 / 17.06.2022 ADMIS
  A 2391 / 17.06.2022 ADMIS
  A 2397 / 17.06.2022 ADMIS
  A 2408 / 20.06.2022 ADMIS
  A 2409 / 20.06.2022 ADMIS
  A 2411 / 20.06.2022 ADMIS
  A 2367 / 16.06.2022 ADMIS
  A 2336 / 15.06.2022 ADMIS
  A 2303 / 10.06.2022 RESPINS Nu îndeplinește condițiile specifice – domeniul de studii nu corespunde cerințelor specifice
  A 2388 / 17.06.2022 RESPINS Nu îndeplinește condițiile specifice – domeniul de studii nu corespunde cerințelor specifice
  A 2394 / 17.06.2022 RESPINS Nu îndeplinește condițiile specifice – domeniul de studii nu corespunde cerințelor specifice

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație în data de 22.06.2022, în intervalul orar 08.00 – 15.00, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                       Cpt.cdor BURLACU Ciprian

Membri:                       Slt. SEREA Ștefan-Cristian

   Pcc TAMAN Emilia

           Secretar:                       M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian     

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.centruldescafandri.ro

și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 21.06.2022, ora 14.30