ANUNŢ cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru promovarea în gradul/ treapta imediat următoare a unui personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

ANUNŢ

cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru promovarea în gradul/ treapta imediat următoare a unui personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

1.  INGINER GRADUL I în Birou management ciclu de viață la N.4 – Logistică   

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Admis/ Respins
1 A 3839/ 21.09.2022 100 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație în data de 12.10.2022, până la ora 15.00. 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor Pcc STANCU Ana-Maria, telefon 0241.586600, int.138.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                 Cpt.cdor DUMITRU Dragoș

Membri:                     Lt GHERDEA Cătălin

             Pcc ȘERBAN Nicolae  

Secretar:                     Pcc STANCU Ana-Maria

2.  ECONOMIST GRADUL I înBirou achiziții din Serviciul marketing și achiziții   

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Admis/ Respins
1 A 3843/ 22.09.2022 100 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație în data de 12.10.2022, până la ora 15.00. 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor Pcc STANCU Ana-Maria, telefon 0241.586600, int.138.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                 Cdor IUZEIR Fagmi  

Membri:                     Lt COJOCARU Amelia

             Pcc OAE Isabela

Secretar:                     Pcc STANCU Ana-Maria

3.  MUNCITOR CALIFICAT I în Atelier reparații tehnică de scufundare din Secția întreținere, exploatare și depozitare   

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Admis/ Respins
1 A 3860/ 22.09.2022 85 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație în data de 12.10.2022, până la ora 15.00. 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor Pcc STANCU Ana-Maria, telefon 0241.586600, int.138.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                 Cpt CERNAT Victor

Membri:                     Lt GHERDEA Cătălin

             Pcc ȘERBAN Nicolae

Secretar:                     Pcc STANCU Ana-Maria

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța

și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 11.10.2022, ora 14.00