ANUNŢ cu rezultatele finale al concursurilor organizate pentru promovarea în gradul/ treapta imediat următoare a unor personal civili contractuali din U.M. 02145 Constanța

ANUNŢ

cu rezultatele finale al concursurilor organizate pentru promovarea în gradul/ treapta imediat următoare a unor personal civili contractuali din U.M. 02145 Constanța

1.  INGINER GRADUL I în Birou management ciclu de viață la N.4 – Logistică   

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj final Admis/ Respins
1 A 3839/ 21.09.2022 100 100 ADMIS

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                         Cpt.cdor DUMITRU Dragoș

Membri:                        Lt GHERDEA Cătălin

    Pcc ȘERBAN Nicolae  

Secretar:                        Pcc STANCU Ana-Maria

2.  ECONOMIST GRADUL I înBirou achiziții din Serviciul marketing și achiziții   

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj final Admis/ Respins
1 A 3843/ 22.09.2022 100 100 ADMIS

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                        Cdor IUZEIR Fagmi  

Membri:                        Lt COJOCARU Amelia

    Pcc OAE Isabela

Secretar:                        Pcc STANCU Ana-Maria

3.  MUNCITOR CALIFICAT I în Atelier reparații tehnică de scufundare din Secția întreținere, exploatare și depozitare   

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj final Admis/ Respins
1 A 3860/ 22.09.2022 85 85 ADMIS

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                        Cpt CERNAT Victor

Membri:                        Lt GHERDEA Cătălin

    Pcc ȘERBAN Nicolae

Secretar:                        Pcc STANCU Ana-Maria

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării concursului se va face începând cu prima zi a luni următoare a celei în care a avut loc examenul de promovare (01.11.2022)

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța

și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 14.10.2022, ora 13.00