ANUNŢ cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru promovarea în gradul imediat superior a unui personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

ANUNŢ

cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru promovarea în gradul imediat superior a unui personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

  1.  INGINER GRADUL I în Birou exploatare hiperbară la Cursul de formare, pregătire și antrenare scafandri
Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Obs.
  A-N 537/14.02.2022 100 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație în data de 16.02.2022, până la ora 15.00. 

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor Pcc STANCU Ana-Maria, telefon 0241.586600, int.138.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:              Cpt.cdor MUNTEANU Cristian

Membri:                   M.m.II SÎRBU Dumitru

             Pcc AVRAM Emil

Secretar:                  Pcc STANCU Ana-Maria         

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța

și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 15.02.2022, ora 14.00