ANUNŢ cu rezultatul final al concursului organizat pentru promovarea în gradul imediat superior a unui personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

ANUNŢ

cu rezultatul final al concursului organizat pentru promovarea în gradul imediat superior a unui personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

  1.  INGINER GRADUL I în Birou exploatare hiperbară la Cursul de formare, pregătire și antrenare scafandri
Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj final Admis/ Respins
1 A-N 537/ 14.02.2022 100 100 ADMIS

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării concursului se va face începând cu prima zi a luni următoare a celei în care a avut loc examenul de promovare (01.03.2022)

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                Cpt.cdor MUNTEANU Cristian

Membri:                    M.m.II SÎRBU Dumitru

              Pcc AVRAM Emil

Secretar:                   Pcc STANCU Ana-Maria          

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța

și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 18.02.2022, ora 13.00