ANUNŢ cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru promovarea în gradul imediat superior a unui personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

ANUNŢ
cu rezultatul probei scrise al concursului organizat pentru promovarea în gradul imediat superior a unui personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

  1. ECONOMIST GRADUL I în Birou achiziții din Serviciul marketing și achiziții
    Nr.
    crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj la proba scrisă Obs.
  2. A-N 6531/13.03.2023 97.5 ADMIS
    Candidații nemulțumiți de rezultatele probei scrise pot formula contestație în data de 22.03.2023, până la ora 15.00.
    Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor Pcc STANCU Ana-Maria, telefon 0241.586600, int.138.

COMISIA DE CONCURS:
Președinte: Cdor IUZEIR Fagmi
Membri: Lt COJOCARU Amelia
Pcc OAE Isabela
Secretar: Pcc STANCU Ana-Maria

PREZENTUL ANUNŢ
a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța
și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 21.03.2023, ora 15.00