ANUNŢ cu rezultatul final al concursului organizat pentru promovarea în gradul imediat superior a unui personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

ANUNŢ
cu rezultatul final al concursului organizat pentru promovarea în gradul imediat superior a unui personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

  1. ECONOMIST GRADUL I în Birou achiziții din Serviciul marketing și achiziții
    Nr.
    crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj final Admis/
    Respins
    1 A-N 6531/13.03.2023 97.5 97.5 ADMIS

Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării concursului se va face începând cu prima zi a luni următoare a celei în care a avut loc examenul de promovare (01.04.2023).

COMISIA DE CONCURS:
Președinte: Cdor IUZEIR Fagmi
Membri: Lt COJOCARU Elena-Amelia
Pcc OAE Isabela-Maria
Secretar: Pcc STANCU Ana-Maria

PREZENTUL ANUNŢ
a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța
și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 24.03.2023, ora 13.00