ANUNȚ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de ECONOMIST DEBUTANT în Birou contabilitate din Financiar-contabil

ANUNȚ

cu rezultatele finale la concursul organizat pentru

încadrarea postului vacant de ECONOMIST DEBUTANT

în Birou contabilitate din Financiar-contabil

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctajul final al concursului Mențiunea Admis/ Respins
1 A 2336 / 15.06.2022 81 100 90.5 ADMIS
2 A 2350 / 16.06.2022 63 75 69 RESPINS
3 A 2357 / 16.06.2022 44 RESPINS
4 A 2349 / 16.06.2022 65 100 82.5 RESPINS
5 A-CR1 991 / 08.06.2022 LIPSĂ CAZIER JUDICIAR RESPINS
6 A 2377 / 16.06.2022 93 80 86.5 RESPINS
7 A 2385 / 17.06.2022 65 80 72.5 RESPINS
8 A 2342 / 15.06.2022 NEPREZENTAT RESPINS
9 A 2387 / 17.06.2022 69 100 84.5 RESPINS
10 A 2391 / 17.06.2022 72 75 73.5 RESPINS
11 A 2397 / 17.06.2022 48 RESPINS
12 A 2408 / 20.06.2022 63 75 69 RESPINS
13 A 2409 / 20.06.2022 74 95 84.5 RESPINS
14 A 2411 / 20.06.2022 NEPREZENTAT RESPINS
15 A 2367 / 16.06.2022 32 RESPINS

Rezultatele finale ale concursului nu se contestă!

Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 01.08.2022, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „ADMIS“ la concurs poate solicita, până la data de 13.07.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, respectiv 05.08.2022, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare – U.M. 02145 Constanţa, B-dul 1 Mai, nr. 19, persoană de contact M.m.II VĂLEANU Georgian, telefon 0724.596.120.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:           Cpt.cdor BURLACU Ciprian

Membri:               Slt. SEREA Ștefan-Cristian

          Pcc TAMAN Emilia 

Secretar:               M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro, astăzi 08.07.2022, ora 12.00