ANUNȚ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de ȘEF BIROU GRADUL I în Birou contabilitate din Financiar-contabil

ANUNȚ

cu rezultatele finale la concursul organizat pentru

încadrarea postului vacant de ȘEF BIROU GRADUL I

în Birou contabilitate din Financiar-contabil

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctajul final al concursului Mențiunea Admis/ Respins
1 A 2376 / 16.06.2022 84 100 92 ADMIS
2 A 2348 / 16.06.2022 71 95 83 RESPINS
3 A 2341 / 15.06.2022 70 90 80 RESPINS
4 A 2412 / 20.06.2022 54 RESPINS
5 A 2382 / 16.06.2022 55 RESPINS
6 A 2410 / 20.06.2022 NEPREZENTAT RESPINS
7 A 2392 / 17.06.2022 52 RESPINS
8 A 2386 / 17.06.2022 54 RESPINS

Rezultatele finale ale concursului nu se contestă!

Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 29.07.2022, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „ADMIS“ la concurs poate solicita, până la data de 12.07.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, respectiv 04.08.2022, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare – U.M. 02145 Constanţa, B-dul 1 Mai, nr. 19, persoană de contact M.m.II VĂLEANU Georgian, telefon 0724.596.120.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:           Cpt.cdor BURLACU Ciprian

Membri:               Pcc NANU Emilia-Iuliana

          Pcc PAP Mihaela 

Secretar:               M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro, astăzi 07.07.2022, ora 12.00