ANUNŢ cu rezultatele finale la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL III în Laborator cercetare pătrundere sub apă la Cursul de formare, pregătire și antrenare scafandri

ANUNŢ

cu rezultatele finale la concursul organizat pentru

încadrarea postului vacant de CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL III în Laborator cercetare pătrundere sub apă la Cursul de formare, pregătire și antrenare scafandri

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj concurs de dosare Punctaj proba scrisă Nota finală concurs Admis/ Respins
1 A 286/28.01.2022 56 98 7,7 ADMIS 7,7
2 A 285/28.01.2022 100 42 RESPINS
3 A 89/10.01.2022 65 40 RESPINS

Rezultatele finale ale concursului nu se contestă!

Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 25.02.2022, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „ADMIS“ la concurs poate solicita, până la data de 14.02.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, respectiv 10.03.2022, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare – U.M. 02145 Constanţa, B-dul 1 Mai, nr. 19, persoană de contact Cpt. BURSUC Iulia, telefon 0757.894.405.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:           Cdor ROBUAdrian

 Membri:              Lt.cdor AGAPE Adriana

          Pcc dr. Ing. RUS Simona  

Pcc drd. Ing. DĂINEANU Robert  

Secretar:               Cpt. BURSUC Iulia  

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro, astăzi 09.02.2022, ora 12.00