ANUNŢ CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI pentru încadrarea postului vacant de TELEFONIST I la Centrala telefonică din Compania sprijin

ANUNŢ

CU REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI

pentru încadrarea postului vacant de TELEFONIST I

la Centrala telefonică din Compania sprijin

Nr. crt. Numele și prenumele candidaţilor Punctaj proba scrisă Punctaj interviu Punctaj final al concursului Mențiunea Admis/ Respins
1 A 5799/08.12.2021 73.33 85 79.16 ADMIS
2 A 5916/14.12.2021 64.15 85 74.57 RESPINS
3 A 5747/07.12.2021 57.05 90 73.52 RESPINS
4 A 5918/14.12.2021 53.74 NEPREZENTAT RESPINS
5 A 5929/15.12.2021 NEPREZENTAT RESPINS

Rezultatele finale ale concursului nu se contestă!

Candidatul declarat „ADMIS” are ca termen obligatoriu de prezentare la post data de 17.01.2022, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

În baza formulării unei cereri scrise şi temeinic motivate, candidatul declarat „ADMIS“ la concurs poate solicita, până la data de 05.01.2022, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăşi 20 de zile lucrătoare de la data afişării prezentelor rezultate ale concursului, respectiv 31.01.2022, în baza prevederilor art. 40 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011. Cererea se depune la sediul unităţii militare angajatoare – U.M. 02145 Constanţa, B-dul 1 Mai, nr. 19, persoană de contact M.m.II VĂLEANU Georgian, telefon 0724.596.120.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                     Lt.cdor MORARU Silviu  

Membri:                     Plt.maj. IBRAIM Erduan

   Pcc VLAD Loredana

Secretar:                     Cpt. BURSUC Iulia

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro, astăzi 31.12.2021, ora 12.00