NORMELE PRIVIND PREGĂTIREA, ORGANIZAREA ŞI PROTECŢIA MUNCII ÎN ACTIVITATEA DE SCUFUNDARE

Pentru siguranța personalului scafandru și a activității de scufundare respectați întocmai

!!!

NORMELE PRIVIND PREGĂTIREA, ORGANIZAREA ŞI PROTECŢIA MUNCII ÎN ACTIVITATEA DE SCUFUNDARE

!!!

Ca urmare a informațiilor apărute în mass-media cu privire la evenimentul petrecut pe data de 9 septembrie 2017 la Porţile de Fier, pe timpul desfăşurării unei lucrări subacvatice cu scafandrii din cadrul unei societăţi autorizată să execute astfel de activităţi, în vederea creşterii gradului de securitate şi siguranţă a personalului participant la activităţile de scufundare organizate de către societăţile autorizate, Centrul de Scafandri Constanţa, în calitate de autoritate naţională în domeniul autorizării şi inspectării activităţilor subacvatice cu scafandri, conform Legii 167 / 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, adresează îndemnul de a fi respectate și implementate întocmai Normele privind pregătirea, organizarea şi protecţia muncii în activitatea de scufundare, aprobate prin Ordin comun al ministerului apărării naţionale (nr. M 29/1995) şi al ministerului muncii şi protecţiei sociale (nr. M 363 / 1995), precum şi condiţiile prevăzute în procesele verbale de autorizare, care au stat la baza emiterii autorizaţiei de funcţionare.

De asemenea, aduce la cunoştinţă faptul că, pe teritoriul României, societăţile care desfăşoară activităţi subacvatice cu scafandri şi în mediul hiperbar, sunt obligate să solicite autorizaţia de funcţionare.