CONCURS DE ACORDARE A GRADULUI DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

Centrul 39 Scafandri – Constanța, instituţie unică de formare profesională a scafandrilor în România și instituție ce desfăşuară activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul pătrunderii sub apă, organizează concurs pentru acordarea gradului de cercetător științific gradul III – CS III, în perioada 10 – 24 mai, în conformitate cu capitolul III din Legea 319/2013 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

                                                                                                                            

                                                                                                                             Relaţii publice Centrul 39 Scafandri