ANUNŢ cu rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de ȘOFER II la Grupa 1 transport din Plutonul transport

ANUNŢ
cu rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de ȘOFER II la Grupa 1 transport din Plutonul transport
Nr.
crt.
Numele și prenumele candidatului Punctaj interviu Menţiunea Admis/Respins Obs.

  1. A-N 7025 / 29.03.2023 75 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele interviului pot formula contestație în data de 26.04.2023, până la ora 15.00, conform H.G 1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte: M.m.I COSOREANU Ion
Membri: Plt.maj. IBRAIM Erduan
M.m.III DULGHERU Mădălin
Secretar: M.m.II VĂLEANU Georgian

PREZENTUL ANUNŢ
a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro astăzi 25.04.2023, ora 15.00