PROPUNERI RECUNOAȘTERE STANDARDE ÎN SCUFUNDAREA RECREAȚIONALĂ

În vederea recunoașterii în „Normele de reglementare a activităților de scufundare din România” (NRASR) , a standardelor de scufundare recreațională existente deja, Centrul de Scafandri Constanța, prin colectivul de elaborare a NRASR, adresează invitația entităților interesate, să indice care standarde consideră că trebuiesc recunoscute în forma lor actuală.

În măsura în care este posibil, vă rugăm să însoțiți propunerea dumneavostră cu un link către organizația pe care o propuneți și o scurtă fundamentare în sprijinul celor propuse. În cazul în care considerați că există standarde recreaționale deficitare/care nu ar trebui recunoscute în forma lor actuală, vă rugăm să ne indicați standardul și problemele identificate.

Propunerile pot fi transmise la adresa de email centruldescafandri@navy.ro, cu mențiunea în atenția Comandor Frățilă Cătălin.