Organizarea Centrului de scafandri

Centrul de Scafandri Constanţa – Unitatea Militară 02145 Constanţa – aflată în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, funcţionează ca unitate militară bugetară şi ca organ unic de brevetare a scafandrilor, de autorizare şi inspectare a activităţilor subacvatice cu scafandri şi desfăşoară următoarele activităţi:

a) pregătirea, antrenarea, perfecţionarea pregătirii şi brevetarea scafandrilor, formarea şi atestarea personalului tehnic de asigurare a scufundărilor şi lucrărilor în imersiune;

b) formarea şi atestarea personalului medical de specialitate potrivit metodologiei Ministerului Sănătăţii;

c) cercetarea ştiinţifică, de inginerie tehnologică şi medicală pentru realizarea mijloacelor tehnice şi perfecţionarea procedeelor de scufundare şi de lucru sub apă;

d) verificarea periodică a scafandrilor brevetaţi în vederea reconfirmării aptitudinilor, deprinderilor şi cunoştinţelor; e) executarea de lucrări cu scafandri, la diferite imersiuni.

Organizarea Centrului de scafandri este adaptată să răspundă cerinţelor rezultate din domeniile de activitate cuprinse în H.G.350 din 1993 şi permite formarea şi specializarea scafandrilor atât pentru domeniul militar cat şi în domeniul civil.

* * *

Comandament

Cercetare, autorizare și formare scafandri

Submarinul „Delfinul”

Divizionul 175 Nave Scafandri de Luptă

  • Grup nave speciale pentru scafandri
      • Vedetă maritimă pentru scafandri „Saturn”
      • Vedetă maritimă pentru scafandri „Venus”

Divizionul 176 Nave Scafandri de Mare Adâncime

Divizionul 164 Forțe Navale pentru Operații Speciale