Metodologia de autorizare a unităților care execută activități subacvatice cu scafandri

În conformitate cu art.274 din N.P.P.O.M.A.S., conducerea unității care execută activități cu scafandri este obligată să solicite autorizația de funcționare, să mențină condițiile de lucru și dotarea pentru care s-a obținut autorizația de funcționare și să ceară revizuirea acesteia, în cazul modificării condițiilor inițiale în care a fost emisă.

Metodologia de autorizare a unităților care execută activități subacvatice cu scafandri

Ordinul nr.M82 – privind stabilirea domeniilor și condițiilor privind angajarea și executarea, la cerere, prin unitățile Ministerului Apărării, a prestărilor de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice.

Ordinul nr.M104 – privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Apărării nr. M.82/2008

H.G.350/1993– privind pregatirea, antrenarea, perfectionarea pregatirii si brevetarea scafandrilor.

H.G.571/1999– pentru completarea H.G.350/1993.

Ordin nr.363/1995– Ordin al ministrului de stat, ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului apărării naționale pentru aprobarea NPPOPMAS.

NPPOPMAS– Norme privind pregătirea, organizarea și protecția muncii în activitatea de scufundare.

Ordinul nr.1267/2008– Ordin privind aprobarea regulilor de desfășurare a activităților de scafandrerie în porturi și apele naționale navigabile ale României.

Ordin nr. M.78 din 22/08/2011 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de expertiză medicală şi a Comisiei superioare de expertiză medicală din cadrul Centrului de Medicină Navală.

Reguli de desfășurare a operațiunilor de scafandrerie în porturi și apele naționale navigabile ale României.

Metodologia de autorizare a unităților care execută activități subacvatice cu scafandri

Metodologia de recunoaștere a calificărilor profesionale pentru grupa ocupațională scafandri

Lista societăților comerciale autorizate pentru activități de scufundare

Descarcă cererea de autorizare