Formare profesională scafandri

Centrul de Scafandri organizează cursuri de formare profesională scafandru pe tot parcursul anului. Selecţiile pentru participare se fac în perioadele menţionate, conform „Metodologiei de admitere.

Pentru înscrierea la curs se va utiliza formularul – cerere înscriere curs scafandri.

Programele de formare profesională organizate de Centrul de Scafandri asigură dobândirea unor competenţe profesionale în conformitate cu standardul ocupaţional recunoscut la nivel naţional şi aprobat în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.

Standardul ocupaţional este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat activităţilor cuprinse într-o ocupaţie.

Formarea profesională a scafandrilor se organizează în mod distinct pentru ocupaţiile prevăzute în Grupa 7216 din Nomenclatorul C.O.R. (Clasificarea Ocupaţiilor din România), ţinându-se cont de nevoile angajatorilor, competenţele de bază ale candidaţilor şi cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă.

Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, definite astfel:

  • inițierea – reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională;
  • calificarea, respectiv recalificarea – reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii;
  • perfecționarea, respectiv specializarea – reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii.

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU SCAFANDRI AVIZATE CNCFPA

Scafandrul este persoana instruită pentru a putea evolua şi lucra sub apă cu ajutorul unui echipament adecvat. Accesul la scufundări îl au numai persoanele care au efectuat o pregătire de specialitate in domeniu, în urma căreia au obţinut calificarea respectivă şi sunt apte pentru scufundări în perioada in care execută aceste activităţi.

Curs de iniţiere/perfecţionare/calificare scafandru – cod COR 721601

Scafandrul este atestat să execute scufundări cu aer comprimat până la adâncimea de 40 metri, autonom, respirând prin intermediul unui aparat de respirat subacvatic format dintr-o rezervă de gaze comprimate stocată în butelii şi detentor. Acesta se poate mişca in orice direcţie si pe orice distanţă, nefiind legat fizic de suprafaţă printr-un furtun de alimentare cu aer.

Scafandrul execută sub apă operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, cercetează mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, şi scufundări pentru antrenament.

Curs de iniţiere/perfecţionare/calificare scafandru lucrător subacvatic – cod COR 721602

Scafandrul lucrător subacvatic este atestat să execute scufundări cu aer comprimat sau amestecuri respiratorii sintetice până la adâncimea de 60 metri, autonom sau cu alimentare de la suprafaţă.

Scafandrul execută sub apă operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, cercetează mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, execută lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic, sudură tăiere subacvatică, control nedistructiv structuri imerse, demolări cu explozivi şi scufundări pentru antrenament, reale sau in simulatoare şi barocamere.

Curs de iniţiere/perfecţionare/calificare scafandru greu – cod COR 721605

Scafandrul greu este atestat să execute scufundări cu aer comprimat până la adâncimea de 40 metri, utilizând echipamentul tip scafandru greu, asistat de către o echipă de la suprafaţă. Scafandrul se află într-un costum etanş, purtând pe umeri o cască rigidă alimentată de la suprafaţă cu amestec respirator (de obicei aer proaspăt) printr-un furtun de alimentare numit şi ombilical. Amestecul respirator este livrat in mod continuu, surplusul de gaz faţă de gazul consumat de către scafandru fiind evacuat către mediul acvatic exterior.

Scafandrul greu execută sub apă operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, cercetează mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, şi scufundări pentru antrenament.

Curs de iniţiere/perfecţionare/calificare scafandru salvator – cod COR 721606

Scafandrul salvator este atestat să execute scufundări cu amestecuri respiratorii la adâncimi de peste 60 metri, cu alimentare de la suprafaţă sau cu ansamblul de scufundare.

Scafandrul execută sub apă operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, cercetează mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, execută lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic, sudură tăiere subacvatică, control nedistructiv structuri imerse, demolări cu explozivi şi scufundări pentru antrenament, reale sau in simulatoare şi barocamere.

Curs de iniţiere şef de scufundare – cod COR 721607

Şeful de scufundare este persoana instruită şi atestată prin examen să organizeze şi să conducă activităţile de scufundare.

Curs de iniţiere operator barocameră – cod COR 721608

Operatorul barocameră este persoana instruită şi atestată prin examen să conducă activităţile de lucru cu barocamera şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor interioare şi exterioare ale acesteia.

Se subordonează şefului de scufundare pe timpul desfăşurării activităţilor de scufundare.

Curs de iniţiere tehnician de scufundare – cod COR 721609

Tehnicianul de scufundare este persoana instruită şi atestată prin examen să deservească şi să exploateze instalaţiile din compunerea ansamblului de scufundare (compresoare, surpresoare, grup diesel-generator, caldarine, instalaţii de răcire, regenerare amestec respirator, stocare gaze, etc).

Se subordonează şefului de scufundare pe timpul desfăşurării activităţilor de scufundare.

Cursuri 2018